1 mars höjs elnätsavgiften

Den 1 mars 2020 höjer vi den fasta elnätsavgiften. Det rörliga priset ändras däremot inte. Till exempel kommer du som har en huvudsäkring på 20 ampere få den fasta månadsavgiften höjd med 20 kr per, inklusive moms.

Avgifter för överföring av el

Priserna i tabellen gäller från och med 1 mars 2020 och de gäller våra kunder med lågspänningsabonnemang: Enkeltariff 01.

Nätabonnent- klass Huvudsäkring [A] Fast avgift exkl. moms [kr/mån] Fast avgift inkl. moms [kr/mån] Elöverföring
exkl. moms [öre/kWh]
Elöverföring
inkl. moms [öre/kWh]
0 16 lägenhet 98 122 9,3 11,63
1 16 223 278 9,3 11,63
2 20 355 443 9,3 11,63
3 25 498 622 9,3 11,63
4 35 813 1 017 9,3 11,63
5 50 1 246 1 558 9,3 11,63
6 63 1 734 2 168 9,3 11,63
7 80 2 252 2 815 9,3 11,63
8 100 2 954 3 693 9,3 11,63
9 125 3 830 4 787 9,3 11,63
10 160 5 044 6 304 9,3 11,63
11 200 6 199 7 748 9,3 11,63

Här hittar du även priserna som gäller till och med 29 februari.
Har du frågor kontaktar du kundservice på kundservice@bjarekraft.se eller telefon 0431-44 99 00.

Bjäre Krafts satsningar på elnätet

Mycket av nätutbyggnaden skedde under 1960- och 70-talet och fortlöpande byter vi ut kablar som börjar blir för gamla. Ett exempel är arbetet vi just nu gör på Köpmansgatan i Båstad – ett fortlöpande arbete som förstärker vårt elnät.

Allt färre luftledningar

Vi har fortfarande en del luftledningar kvar vilka är mer känsliga än de nedgrävda. Därför ersätter vi efter hand elledningar ovan mark och mycket har redan gjorts i samband med fiberutbyggnaden.

Ny anslutning till regionnätet

I vår huvudstation i Grevie har vi idag två oberoende matningar till våra sex fördelningsstationer ute på Bjäre. Det innebär att vid störning kan vi snabbt koppla om så att kunderna får el igen.

Vi har idag en fullgod regionnätslinje till vårt nätområde och den ansluter i vår station i Grevie. Men mer är på gång. I ett projekt tillsammans med E.ON och Öresundskraft jobbas för fullt på att förstärka nätet från Ängelholm till Bjäre, på så sätt får vi en bra reservmatning till vårt nätområde. Detta arbete kommer bli klart under 2020 och vår kostnad för projektet blir 30 miljoner kronor.

Byte av 14 000 elmätare

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. De nya kraven gör att alla elnätsbolag i Sverige måste byta ut eller uppdatera sina elmätare.

Vi på Bjäre Kraft ser fram emot att byta alla mätare i vårt nät till nästa generations smarta elmätare. Med den nya mätaren kommer det bli enklare för dig som kund att följa din användning  och lättare att styra din elkonsumtion, t ex till tider på dygnet då trycket på elnäten inte är lika högt och priset på el är lägre. Du som har sommarhus och periodvis vill koppla från elen kommer kunna göra det med hjälp av elmätarens inbyggda brytare istället för att använda din huvudbrytare.

Elmätarna är dessutom förberedda på att kunna hantera mikroproduktion, det vill säga att hushållet både tar emot och matar ut el från till exempel solceller. Kunden kommer kunna läsa av både produktion och förbrukning av el i nära realtid.

Totalt handlar det om drygt 14 000 stycken elmätare som vi de kommande åren ska byta hemma hos alla våra elnätskunder. Det är arbete som beräknas kosta ungefär 30 miljoner kronor.

Reglering av elnätsavgifter

Eftersom alla elnätsföretag, genom koncession, agerar på en naturlig monopolmarknad reglerar Energimarknadsinspektionen (Ei) vår elnätsverksamhet. Bland annat granskar och reglerar de alla elnätsföretags avgifter för överföring av el. Ei sätter tak för hur mycket varje nätägare får ta ut i avgift. Vårt mål är att ha så låga avgifter som möjligt, förutsatt vi kan hålla ett driftsäkert elnät och har utrymme att vidareutveckla vår verksamhet. Vi lägger stora resurser på att säkra upp vårt elnät och det ger resultat i att vi har få och korta avbrott.


Publicerat den 30 januari, 2020

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!