5 anledningar till det höga elpriset

 

1. Sommaren 2018

Den fina sommaren 2018 med sol, värme och lite vind får vi betala priset för nu. Bristen på nederbörd har resulterat i att nivån i våra vattenmagasin är lägre än normalt. Det i sin tur påverkar priset på vattenkraft negativt.  Det var även en vindfattig sommar då vindkraftverken inte producerade så mycket som förväntat. Den uteblivna vatten- och vindkraften måste därför ersättas med dyrare importerad el.

2. Sydvästlänken

Sydvästlänken är Svenska Kraftnäts utbyggnadsprojekt av stamnätet i sydvästra Sverige. Sydvästlänken kommer att sträcka sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne och kommer, när den är klar i mars 2019, öka överföringskapaciteten av el från mellersta Sverige till södra. Vi i södra Sverige förbrukar mycket mer el än vi producerar medan norra och mellersta Sverige producerar ett överskott.  Sydvästlänkens uppgift är därför att föra över el till oss i söder. Vi kommer då bli mindre beroende av att importera el från utlandet och dessutom väntas de prisskillnaderna på el som finns i landet idag jämnas ut. Vi i södra Sverige betalar idag nästan alltid mer för elen än landet i övrigt.

3. Underhållsarbete

När vissa arbeten görs på elkablar kan de inte transportera el och landets elförbrukning måste täckas med importerad el. Detsamma gäller när det t ex sker översyn av ett kärnkraftverk.  Just nu sker till exempel ingen produktion på Ringhals 2.

4. Köldknäpp

Förra veckans kalla väder fick oss att konsumera mycket mer el än förväntat. Sveriges egen elproduktion räckte inte till utan vi fick importera, framför allt från Norge. Och som nämnts tidigare – importerad el är nästan alltid dyrare än egenproducerad.

5. Svenska kronan

Behovet av att importera el varierar mellan olika år men kan även göra det under ett och samma år. Mellan augusti och mars importerar vi oftast mer än vi exporterar. Då den svenska kronan har sjunkit i värde är det nu extra kostsamt att köpa el från utlandet.


Publicerat den 29 november, 2018

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!