Avtal om fiberutbyggnad ifrågasatt

 

Många har läst NST:s senaste artiklar om vår utbyggnad av fiber på landsbygden i Klippans kommun och undrar hur det påverkar de boende som väntar på sin fiberanslutning.

För ungefär ett år sedan beslutade Klippans kommun att bli medfinansiär i vår fiberutbyggnad på landsbygden i kommunen – en förutsättning för att utbyggnaden skulle bli av. Att bygga fibernät på landet medför mycket större kostnader än i tätort, framför allt på grund av de långa avstånden.

Klippans kommun å sin sida menar att stödet bör ses som tillgodoseende av ett allmänt intresse för kommunens medborgare och ett allmänt stöd för att kommunen ska få fibernätet utbyggt och för att kommunens medborgare ska främjas. Förvaltningsrätten gör däremot bedömningen att stödet får anses utgöra ett individuellt riktat stöd och inte en åtgärd för att allmänt främja näringslivet i kommunen och därför ska beslutet upphävas. Kommunens löfte om att bidra med 13,2 miljoner kronor har däremot inte hävts. Klippans kommun menar att förvaltningsrättens dom i stort sett är utan verkan, då avtalet redan är skrivet och är civilrättsligt bindande – civilrätt övertrumfar kommunallagen.

Utbyggnaden det handlar om är Fas 2 i vår utbyggnad på Klippans landsbygd, närmare bestämt projektområden Kolleberga-Forestad, Hörsdal, Bolestad, Krika skog, Brandeborg-Slättåkra, Lugnet-Spången och Nybygget-Björkarp-Nybo.

– I dagsläget förs inga diskussioner om att häva eller omförhandla avtalet. Kommer det en framställan till Bjäre Kraft från Klippans kommun får vi ta ställning till det då.  Tills dess rullar projektet vidare som planerat, berättar Alexander Jansson, vice vd på Bjäre Kraft.


Publicerat den 14 februari, 2019

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!