Härmed beställer jag elhandelstjänst FAST 5 ÅR!

Till dig som vill känna dig trygg under en längre tid erbjuder vi denna avtalsperiod. Du har ett och samma pris under hela avtalsperioden. När avtalstiden går ut får du automatiskt ett nytt erbjudande från oss. Ännu stabilare, ännu tryggare och alltid 100 % miljövänlig el från Bjäre Kraft.

 • Den elhandlare som vi ska säga upp elavtalet hos. Det är inte obligatoriskt att ange, men hanteringen går mycket snabbare.
  ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOR:
  - Bjäre Kraft allmänna villkor för Elhandel
  - Bjäre Kraft särskilda villkor för Elhandel
  - Bjäre Kraft särskilda villkor för anvisade Elhandelskunder

  Dessa villkor hittas på www.bjare.kraft.se/privat

  ÖVRIGA PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR:
  BJÄRE KRAFT FAST PRIS: Avtalat elpris för aktuellt elområde för respektive Uttagspunkt och årsavgift är fast under överenskommen avtalsperiod.

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!