Härmed beställer jag elhandelstjänst RÖRLIGT!

När du beställer ett rörligt elavtal av Bjäre Kraft sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden. Det är oftast långsiktigt lönsamt och har historiskt sett gett det bästa priset över tid.

 • Den elhandlare som vi ska säga upp elavtalet hos. Det är inte obligatoriskt att ange, men hanteringen går mycket snabbare.
  ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOR:
  - Bjäre Kraft allmänna villkor för Elhandel
  - Bjäre Kraft särskilda villkor för Elhandel
  - Bjäre Kraft särskilda villkor för anvisade Elhandelskunder

  Dessa villkor hittas på www.bjare.kraft.se/privat

  ÖVRIGA PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR:
  BJÄRE KRAFT RÖRLIGT PRIS: Det rörliga elpriset per kWh för schablonavräknad leverans fastställs i efterhand varje månad och beräknas som ett volymvägt medelpris av Bjäre Krafts pris för fysisk kraft för aktuellt elområde för respektive Uttagspunkt samt elcertifikatavgift.

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!