Bjäre Kraft börjar med lärlingsprogram

Idag är det inte lätt att får tag i erfarna distributionselektriker, som kan jobba med att bygga, underhålla och reparera elnät. Detta gäller inte bara för oss på Bjäre Kraft, utan det är ett problem som hela energibranschen har att tampas med. Vi har därför beslutat oss för att starta ett lärlingsprogram, för att säkra att det även i fortsättningen finns kunnig personal som kan sköta elnätet på Bjäre.

Det är lärlingsprogrammets målsättning att eleven ska uppnå kunskaper för att kunna utföra ett fullvärdigt yrkesarbete inom elkraftsdistribution. Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagd praktik och utbildningar som gör att lärlingen erhåller obligatoriska certifikat och intyg.

Utbildningsprogrammet startar den 1 juni och det varar i två år. Lärlingen behöver en gymnasieutbildning inom el som bakgrund.

–       Det är tänkt att lärlingsutbildningen ska gynna såväl lärling som oss arbetsgivare, säger Håkan Eriksson, koncern-vd på Bjäre Kraft. Eleven lär sig ett yrke och erhåller tillstånd och certifikat att ha med sig ut i arbetslivet. Målet för oss är förstås att lärlingen stannar kvar efter utbildningen och blir en del av den ordinarie personalen, berättar Håkan Eriksson vidare.

Faller lärlingsprogrammet väl ut kommer det att bli en fortsättning. Det kan till och med bli aktuellt med ett liknande upplägg för fibernätet, för det är även brist på fibermontörer.

Bjäre Kraft jobbar sedan tidigare med att på olika sätt sprida kunskap om el och fiber. Det är inte ovanligt att det på företaget finns praktikanter från såväl högskolor som gymnasie- och grundskolor. De flesta gäller elnät, men det finns även it-praktikanter från Ängelholms gymnasieskola.

 

 


Publicerat den 17 april, 2019

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!