Vd och koncernchef

Alexander Jansson, vd och koncernchef på Bjäre Kraft

Alexander Jansson

Vd och koncernchef

0431-44 99 16

alexander.jansson@bjarekraft.se

Marknad

Marie Holmberg, Chef marknad, BJK

Marie Holmberg

Chef Marknad

0431-45 70 20

marie.holmberg@bjarekraft.se

Jonathan Senniksen, Försäljning bredband företag, Bjäre Kraft

Jonathan Senniksen

Försäljningschef

0431-44 54 12

jonathan.senniksen@bjarekraft.se

Linda Ericsson, Kundservice, Bjäre Kraft

Linda Ericsson

Försäljning solcellsanläggningar

0431-45 70 04

linda.ericsson@bjarekraft.se

John Henrysson, Försäljning bredband företag, Bjäre Kraft

John Henrysson

Försäljning

0431-44 54 04

john.henrysson@bjarekraft.se

Hanna Mörk, kommunikation, Bjäre Kraft

Hanna Mörk

Kommunikation

0431-45 70 05

hanna.mork@bjarekraft.se

Jesper Peterson, Affärsutveckling, Bjäre Kraft

Jesper Peterson

Affärsutveckling

0431-44 99 06

jesper.peterson@bjarekraft.se

Zeyn Latef, Försäljning bredband brf:er och flerfamiljshus, Bjäre Kraft

Zeyn S-Latef

Försäljning

0431-45 70 02

zeyn.s-latef@bjarekraft.se

Lollo Stahl-Flemark, kommunikation, Bjäre Kraft

Lollo Stahl Flemark

Kommunikation

0431-44 54 02

lollo@bjarekraft.se

Ulf Strand

Försäljning

0431-44 54 05

ulf.strand@bjarekraft.se

Kundservice

Annika Borgman, Chef kundservice, Bjäre Kraft

Annika Borgman

Chef Kundservice

0431-44 99 21

annika.borgman@bjarekraft.se

Marcus Andersson, Kundservice, Bjäre Kraft

Marcus Andersson

Kundservice/Support

0431-45 70 03

marcus.andersson@bjarekraft.se

Fatima Evesson Holmberg, Kundservice, Bjäre Kraft

Fatima Evesson Holmberg

Kundservice

0431-44 99 28

fatima.evesson@bjarekraft.se

Ilir Gjonbalaj, Supporttekniker, Bjäre Kraft

Ilir Gjonbalaj

Supporttekniker

0431-44 54 28

ilir.gjonbalaj@bjarekraft.se

Joel Holm, Supporttekniker, Bjäre Kraft

Joel Holm

Supporttekniker

0431-44 54 15

joel.holm@bjarekraft.se

Heidie Liljekvist, Kundservice, Bjäre Kraft

Heidie Liljekvist

Kundservice

0431-45 70 06

heidie.liljekvist@bjarekraft.se

Mattias Oknelid, Kundservice, Bjäre Kraft

Mattias Oknelid

Kundservice

0431-44 99 32

mattias.oknelid@bjarekraft.se

Susanne Tell, Kundservice, Bjäre kraft

Susanne Thell

Kundservice

0431-44 99 37

susanne.thell@bjarekraft.se

Elnät

Göran Andersson, Chef Elnät, Bjäre Kraft

Göran Andersson

Chef Elnät

0431-44 99 03

goran.andersson@bjarekraft.se

Anders Fredriksson, Leverantörsbyte och mätvärdesinsamling

Anders Fredriksson

Leverantörsbyte och mätvärdesinsamling

0431-44 99 35

anders.fredriksson@bjarekraft.se

Idag Hagedom, Elnät, Bjäre Kraft

Ida Hagedorn

Elnät

Föräldraledig

Bengt Henrysson, Elnät, Bjäre Kraft

Bengt Henrysson

Elnät

0431-44 99 05

bengt.henrysson@bjarekraft.se

Magnus Johansson, Elnät, Bjäre Kraft

Magnus Johansson

Elnät

0431-45 70 08

magnus.johansson@bjarekraft.se

Hanne Maas, Kundadministration, Bjäre Kraft

Hanne Maas

Kundadministration

0431-44 99 27

hanne.maas@bjarekraft.se

Christer Malmgren, BJK Elnät

Christer Malmgren

Elnät

0431-45 70 15

christer.malmgren@bjarekraft.se

Roger Stjernqvist, Elnät, Bjäre Kraft

Roger Stjernqvist

Elnät

0431-44 99 11

roger.stjernqvist@bjarekraft.se

Per-Ola, Elnät, Bjäre Kraft

Per-Ola Söderholm

Elnät

0431-45 70 98

per-ola.Soderholm@bjarekraft.se

Entreprenad

Göran Andersson, Chef Entreprenad, Bjäre Kraft

Göran Andersson

Chef Entreprenad

0431-44 99 03

goran.andersson@bjarekraft.se

Jonas Bengtsson, Arbetschef, Bjäre Kraft

Jonas Bengtsson

Arbetschef

0431-44 99 04

jonas.bengtsson@bjarekraft.se

Johan Wallander, Arbetschef, Bjäre Kraft

Johan Wallander

Arbetschef

0431-44 99 10

johan.wallander@bjarekraft.se

Magnus Arvidsson, Leveransplanerare, Bjäre Kraft

Magnus Arvidsson

Leveransplanerare

072-402 53 38

magnus.arvidsson@bjarekraft.se

Paul Bengtsson, Montör, Bjäre Kraft

Paul Bengtsson

Montör

Linda Bondesson

Montör

Lars Henriksson, Montör, Bjäre Kraft

Lars Henriksson

Montör

Bo Johansson, Montör, Bjäre Kraft

Bo Johansson

Montör

Sofie Johansson, Fiberleveranser, Bjäre Kraft

Sofie Johansson

Leveransplanerare

Tjänstledig

Albin Karlsson, Montör, Bjäre Kraft

Albin Karlsson

Montör

Marlene Kihlström, Fiberleveranser, Bjäre Kraft

Marlene Kihlström

Fiberleveranser

0431-44 99 08

marlene.kihlstrom@bjarekraft.se

Bo Larsson, Montör, Bjäre Kraft

Bo Larsson

Montör

Daniel Nilsson, Montör, Bjäre Kraft

Daniel Nilsson

Montör

Håkan Nilsson, Montör, Bjäre kraft

Håkan Nilsson

Montör/Servisinkoppling byggström

Roberto Poggi, Montör, Bjäre Kraft

Roberto Poggi

Montör

Görgen Pålsson montör Bjäre Kraft

Görgen Pålsson

Montör

Anna Rausman, Fiberleveranser, Bjäre Kraft

Anna Rausman

Fiberleveranser

0431-44 54 14

anna.rausman@bjarekraft.se

Sandy Olsson, Markupplåtelse och Klagomål, Bjäre Kraft

Sandy Olsson

Markupplåtelse & klagomål

0709-91 05 39

sandy.olsson@bjarekraft.se

Lars Pålsson, Montör, Bjäre Kraft

Lars Pålsson

Montör

Martin Svensson

Montör

Anders Thorén, Montör, Bjäre Kraft

Anders Thorén

Montör

Rickard Tydell, Montör/Kabelutsättning, Bjäre Kraft

Rickard Tydell

Montör/Kabelutsättning

Teknik

Johan Thell, chef teknik - och utveckling, Bjäre Kraft

Johan Thell

Chef Teknik & Utveckling

0431-44 54 20

johan.thell@bjarekraft.se

Tommy Axelsson, Chef teknik, Bjäre Kraft

Tommy Axelsson

Säkerhetsansvarig

0431-44 54 23

tommy.axelsson@bjarekraft.se

Stefan Hall, it-tekniker, Bjäre Kraft

Stefan Hall

It-tekniker

stefan.hall@bjarekraft.se

Robert Kristiansson, it-tekniker, Bjäre kraft

Robert Kristiansson

It-tekniker

robert.kristiansson@bjarekraft.se

Mats Nyman, it-tekniker Bjäre Kraft

Mats Nyman

It-tekniker

mats.nyman@bjarekraft.se

Flamur Smajli, it-tekniker, Bjäre Kraft

Flamur Smajli

It-tekniker

flamur.smajli@bjarekraft.se

Henrik Tibemo, it-tekniker, Bjäre Kraft

Henrik Tibemo

It-tekniker

henrik.tibemo@bjarekraft.se

Bredbandsnät

Alexander Hansson, Chef projektering, Bjäre Kraft

Alexander Hansson

Chef bredbandsnät

0431-44 54 11

alexander.hansson@bjarekraft.se

Raluca Andrén, Projektering bredband, Bjäre Kraft

Raluca Andrén

Projektering Bredband

raluca.andren@bjarekraft.se

Rickard Carlsson, Projektering bredband, Bjäre Kraft

Rickard Carlsson

Projektering Bredband

0431-44 54 32

rickard.carlsson@bjarekraft.se

Dan Ekenberg, Projektering bredband, Bjäre Kraft

Dan Ekenberg

Projektering Bredband

0431-44 54 08

dan.ekenberg@bjarekraft.se

Johan Lundkvist, Projektering Bredband, Bjäre Kraft

Johan Lundkvist

Projektering Bredband

johan.lundkvist@bjarekraft.se

Carina Sjölin, Projektering bredband, Bjäre Kraft

Carina Sjölin

Projektering Bredband

0431-44 54 18

carina.sjolin@bjarekraft.se

Mats Svensson, Projektering, Bjäre Kraft

Mats Svensson

Projektering Bredband

mats.svensson@bjarekraft.se

Per Troedsson, Projektering Bredband, Bjäre Kraft

Per Troedsson

Ansvarig markavtal

0431-44 54 22

per.troedsson@bjarekraft.se

Jan-Otto Wang, Projektering bredband, Bjäre Kraft

Jan-Otto Wang

Projektering Bredband

0431-44 54 07

jan-otto.wang@bjarekraft.se

Karin Åkerman Projektledare landsbygd Bjäre Kraft

Karin Åkerström

Projektledare landsbygd

karin.akerstrom@bjarekraft.se

Ekonomi och HR

Thomas Lilja, chef ekonomi, Bjäre Kraft

Thomas Lilja

Chef Ekonomi

0431-44 99 02

thomas.lilja@bjarekraft.se

Rolf Karlén, ekonomi, Bjäre Kraft

Rolf Karlén

Ekonomi

0431-44 54 19

rolf.karlen@bjarekraft.se

Monica Larsson, ekonomi, Bjäre Kraft

Monica Larsson

Ekonomi

0431-44 99 24

monica.larsson@bjarekraft.se

Kristina Olofsson, BJK HR-ansvarig

Kristina Olofsson

Ansvarig HR

0431-45 70 12

Kristina.olofsson@bjarekraft.se

Carina Strand, ekonomi, Bjäre Kraft

Carina Strand

Ekonomi

0431-44 99 23

carina.strand@bjarekraft.se

Jessika Zbiniewicz Eknomi, Bjäre Kraft

Jessika Zbiniewicz

Ekonomi

0431-44 54 10

jessika.zbiniewicz@bjarekraft.se

Malin Åkesson, ekonomi, Bjäre Kraft

Malin Åkesson

Ekonomi

0431-44 54 06

malin.akesson@bjarekraft.se

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!