Bjäre Krafts elkunder ska få smarta elmätare

Drygt 14 000 elmätare ska de närmaste åren bytas ut på Bjäre och till skillnad från dagens mätare kommer de nya innehålla smarta funktioner. Bjäre Krafts kunder kommer i framtiden lättare kunna sköta sin elanvändning och även styra anläggningar som solceller och laddare för elbilen.

Bjäre Kraft, ny elmätare från Aidon.
Anders Fredriksson på Bjäre Kraft visar den nya, smarta elmätaren från Aidon, som ska installeras hos elkunderna de närmaste åren.

För att ge kunderna möjlighet till smartare energianvändning kommer Bjäre Kraft under de kommande åren driftsätta ett nytt mätinsamlingssystem som inkluderar nya elmätare hemma hos företagets elnätskunder. Efter en tids utvärdering har valet fallit på Aidons elmätare med tillhörande kommunikationsteknologi och insamlingssystem.

Med de nya mätarna är Bjäre Krafts kunder förberedda när digitala tjänster utvecklas som skapar möjlighet till smartare energianvändning och därmed kostnadsbesparing. Men företagets kunder ges inte bara en bättre möjlighet att effektivisera sin energianvändning, utan de nya mätarna stödjer även styrning och optimering av till exempel solceller och laddare för elbilar.

Nu är det dags för nästa generations smarta elmätare att ta plats i hemmet hos våra elnätskunder. Med de nya mätarna kommer det att bli lättare för kunden att läsa och förstå sin elmätare, vilket kan leda till en mer styrd elanvändning och lägre kostnader, berättar Göran Andersson, chef för Bjäre Krafts elnät.

Projektet med att byta elmätare startar våren 2021 och förväntas vara slutfört innan år 2024 slut. Totalt investerar Bjäre Kraft 30 miljoner kronor i projektet.


Publicerat den 18 maj, 2020

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!