Fiber till bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Bjäre Kraft har gedigen erfarenhet av att fiberansluta bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Vi finns nära vår marknad vilket är en extra trygghet i resan mot en anslutning.

Vi på Bjäre Kraft för dialog med föreningens styrelse eller av styrelsen utsedd representant. Som medlem kan du påverka styrelsen att ta kontakt med Bjäre Kraft.

Steg för steg – så här går det till

I vårt öppna stadsnät så kan alla medlemmar fritt välja tjänsteleverantörer som passar var och en. Stadsnätet är en trygg och säker investering som sänker månadskostnaderna och samtidigt ökar värdet på bostäderna.

Bor du i en bostadsrätt eller samfällighet så är det bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som köper anslutningen.

1. Fråga oss!

Kontakta oss på Bjäre Kraft och meddela att din bostadsrättsförening är intresserad av en fiberanslutning. I detta tidiga skede kan det vara bra att styrelsen informeras om vad en fiberanslutning innebär för föreningen och den enskilde medlemmen. Vi på Bjäre Kraft kommer gärna ut till er för en informationsträff där styrelsen även kan få möjlighet att ställa eventuella frågor. Vi går även igenom specifika förutsättningar för er förening, för att komma fram till en bra lösning. Ni kan anlita oss även till att göra fastighetsnätet eller så väljer ni en helt annan entreprenör.

2. Offert!

Bjäre Kraft överlämnar offert på fiberanslutning.

3. Stöd under resan!

Under hela resans gång finns kontaktperson på Bjäre Kraft tillgänglig för att svara på eventuella frågor som kan dyka upp.

4. Beslut!

Er bostadsförening tar ställning till offerten. Ofta kallar föreningen till stämma för att medlemmarna skall ges möjlighet att ta ställning i frågan. Om det finns önskemål kan representant från oss närvara, för att informera ytterligare och svara på frågor från medlemmarna.

5. Handslaget!

Avtalet undertecknas av föreningen.

6. Bekräftelse!

Vi på Bjäre Kraft har sedan ett byggmöte där vi lägger upp en grov tidsplan,  som också presenteras i leveransbekräftelsen vi skickar till er.

7. Leverans!

Vi levererar fiberanslutning enligt överenskommelse. Detta kan innebära allt från grävning i gatan till dragning av fastighetsnät samt montering av fiberboxar. Detta sker i tät dialog med föreningen och dess medlemmar då tillträde till varje lägenhet är en nödvändighet.

8. Surfa, ring och titta på TV!

När arbetet är klart är det upp till varje medlem att beställa tjänster via Bjäre Krafts öppna stadsnät. Här tecknar varje medlem avtal med någon av våra tjänsteleverantörer av TV, telefoni och internet – allt beroende på individens krav och önskemål. Ibland väljer föreningen en TV-lösning med basutbud, som gäller alla medlemmar i föreningen. Som stöd för att välja tjänster finns det information på vår hemsida under Tjänster & priser.

Kontakta gärna

Vår säljare

för att boka in en träff där vi tittar på förutsättningarna för just er förening

Zeyn Latef, Försäljning bredband brf:er och flerfamiljshus, Bjäre Kraft

Zeyn S-Latef

Säljare

0431-45 70 02

zeyn.s-latef@bjarekraft.se

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!