Energiskatten flyttas från elhandel till elnät
– så påverkas din faktura

Energiskatten tas ut på all elanvändning. Riksdagen har beslutat att elnätsbolagen ska ta över faktureringen av energiskatt från elhandelsbolagen. Förändringen gäller från den 1 januari 2018.

Vad innebär det för mig som kund till Bjäre Kraft?

Förändringen kommer inte att påverka din totala elkostnad överhuvudtaget, men det innebär att din elhandelsfaktura kommer att bli lägre och din elnätsfaktura kommer bli högre med motsvarande belopp.

Jag bor på Bjäre och har elavtal med Bjäre Kraft

Du har redan såväl elnätskostnader som elhandelskostnader på din faktura. Skillnaden blir att energiskatten kommer stå vid elnätskostnaderna istället för vid elhandelskostnaderna.

Jag bor på Bjäre och har elavtal med annan elhandlare än Bjäre Kraft

Din faktura från ditt elhandelsbolag blir lägre och din faktura från Bjäre Kraft blir högre, då vi i fortsättningen fakturerar energiskatten. Den totala kostanden är dock densamma även efter förändringen.

Jag bor INTE på Bjäre, men har elavtal med Bjäre Kraft

Din faktura från Bjäre Kraft blir lägre och din faktura från elnätsbolaget blir högre, då energiskatten ifrån årsskiftet faktureras av dem. Den totala kostanden är dock densamma även efter förändringen.

Jag bor INTE på Bjäre och har elavtal med annan elhandlare än Bjäre Kraft

Din faktura från Bjäre Kraft påverkas inte alls. Får du idag faktura för TV- och bredbandstjänster kommer den se ut som tidigare, även efter årsskiftet.

Vad består mina elkostnader av?

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 33,1 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år.


Publicerat den 16 november, 2017

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!