Gatubelysningens energiförbrukning ska mätas

Väg- och gatubelysning i Båstads kommun

Gatubelysningen i Båstads kommun består av cirka 5 000 ljuspunkter och finns där främst för att skapa en bra trafikmiljö. Det är Båstads kommun som ansvarar för belysningen på gator, vägar, cykelvägar, parker och torg. Kommunen har lejt ut driften och underhållet till Bjäre Kraft och Södra Hallands Kraft som regelbundet åker runt i kommunen och tittar över alla belysningspunkter. Trafikverket ansvarar för belysningen på vissa av de större vägarna i kommunen, medan Skånetrafiken har ansvaret för belysningen vid busshållplatser.

Krav att mäta energiförbrukning på belysningsanläggningar

Med mål att effektivisera landets energiförbrukning har det kommit lagkrav att all väg- och gatubelysnings energiförbrukning ska mätas. Omställningen av landets belysningsanläggningar ska vara genomfört vid år 2025 slut.

Bjäre Kraft projektleder

Båstads kommun och Trafikverket har gett oss i uppdrag  att genomföra den ombyggnation av belysningsnätet som behövs göras på Bjärehalvön. Vi fungerar som projektledare och vår personal står bland annat för nyprojektering av belysningsnätet. Vi planerar för den uppdelning av nätet som krävs för att belysningspunkter som ägs av kommunen respektive Trafikverket ska bli separerade och ska kunna mätas oberoende av varandra. Vår personal arbetsleder dessutom underentreprenören ONE Nordic som gräver, lägger ner nya kablar och sätter skåp där det behövs.

I dagsläget är arbetet med belysningen klar i Västra Karup och just nu jobbar ONE Nordic med förberedande arbete i Grevie och i Hov. I höst påbörjas arbetet med att sätta elmätare i alla belysningsskåp och det arbetet kommer göras av Bjäre Krafts montörer. Arbetet fortsätter därefter runt om i kommunen och vi kommer vara  klara senast i december 2025.


Publicerat den 10 juni, 2020

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!