Mer kraft till Bjäre

Ett flerårigt och stort arbete för oss på Bjäre Kraft går nu in i sitt slutskede. Det gäller projektet att förstärka reservmatningen av el till vår mottagningsstation i Grevie. Förstärkningen av nätet behövs så att vi även i framtiden kan hålla ett stabilt elnät med få avbrott.

Bjäre Krafts koncessionsområde är Bjäre och elen vi distribuerar ut till våra kunder från huvudstationen i Grevie kommer i sin tur från E.ON:s överliggande nät. Idag har vi en inkommande regionnätslinje på 130 kiloVolt (kV), samt en mindre på 50 kV. Det är den senare som behövs uppgraderas för att vi i framtiden ska ha en fullgod reservmatning.

Under 2018 gjorde vi ett förberedande arbete och förstärkte mottagningsstationen och nu jobbar E.ON med att bygga en ny 130 kV-ledning som ska ersätta den de har idag på 50 kV. Under tiden 27 april till 18 maj kommer E.ON göra mycket arbete på Greviestationen som till exempel montera ställverk och dra nya linor. Under tiden kommer det vara strömavbrott på vår ordinarie 130 kV-ledning och vi får klara oss på den mindre 50 kV-ledningen. En inlånad transformator kommer fungera som reserv. Det är ingen slump att arbetet sker under en varmare del av året, då inte så mycket el används.

Efter den 18 maj  återstår en del arbete, men när månaden är slut ska allt arbete vara klart och vårt inkommande nät består av två stycken 130 kV-ledningar, som gör vårt elnät än mer pålitligt och stabilt och minskar risken för avbrott. Detta arbete med att förstärka elnätet kostar Bjäre Kraft 30 miljoner kronor.

transformator lyfts på plats i mottagningsstation i Grevie
Den inlånade transformatorn, som ska vara reserv under arbete, lyftes i februari på plats på Bjäre Krafts mottagningsstation i Grevie.

Publicerat den 5 mars, 2020

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!