Riktlinjer för Bjäre Krafts sponsring

Vi sponsrar föreningar och arrangemang inom bl a idrott, kultur och samhälle i vårt verksamhetområde i nordvästra Skåne.

Vårt huvudsyfte med sponsring är att stödja föreningar och organisationer för att därigenom bidra till att boende i vårt verksamhetsområde kan hitta meningsfulla och betydelsefulla fritidsaktiviteter.

Vårt andra syfte med sponsring är att stärka Bjäre Krafts varumärke. Sponsringen är en integrerad del av vår marknadskommunikation, varför samtliga sponsringsförslag utvärderas i enlighet med riktlinjerna för vår marknadsföring.

Bjäre Krafts sponsring ska:
• Stödja Bjäre Krafts affärsverksamhet direkt eller indirekt.
• Bidra till att stärka varumärket och skapa en positiv bild av Bjäre Kraft.
• Bygga samarbeten, om lämpligt långsiktiga, under avtalsenliga former.
• Skapa förutsättningar för kundmöten
• Innebära tydliga motprestationer som är uppföljningsbara
• Primärt stödja barn- och ungdomsverksamhet
• Följa Bjäre Krafts etiska värderingar i sponsorverksamheten

Bjäre Kraft undviker att sponsra:
• Verksamheter som strider mot våra värderingar, etik och moral
• Aktiviteter som kan ha en betydande negativ miljöpåverkan
• Organisationer som enbart inriktar sig på välgörenhet, eftersom detta inte är att betrakta som sponsring
• Föreningar, grupper eller arrangemang vars handlingar kan förknippas med diskriminering
• Politiska eller religiösa organisationer
• Enskilda utövare

Bjäre Kraft strävar efter att vår sponsring ska få en jämnare fördelning mellan:
• Idrott, kultur och samhällsengagemang
• Könen
• Olika ålderskategorier
• Elit- och breddverksamhet

Ansök om sponsring
Vill ni att Bjäre Kraft sponsrar er förening eller aktivitet? Då vill vi veta vad du ansöker om, vilken koppling ni ser till Bjäre Kraft samt på vilket sätt ni kan hjälpa till att marknadsföra Bjäre Kraft. Vi önskar också en lista på vilka sponsorer som hittills tackat ja till ert förslag.

Vi går igenom inkomna ansökningar en gång per kvartal. Därefter kontakatar vi alla som ansökt om sponsring och berättar om vi valt att gå vidare med just er ansökan.

Skicka ansökan till sponsring@bjarekraft.se. Vi har inte möjlighet att ta emot förslagen via telefon.

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!