Röjning av ledningsgator på gång

Det mesta av vårt elnät är numera nedgrävt och ligger fint under jord och är skyddat från väder, vind och växtlighet. Men vi har fortfarande knappt 10 mil elkabel på stolpar och kring dessa måste vi av säkerhetsskäl hålla gallrat och snyggt. Därför behöver vi emellanåt röja i ledningsgator, så att vi i möjligaste mån hindrar avbrott och olyckor på grund av träd och annan vegetation.

För att trygga leveranssäkerheten på våra luftledningar kommer vi därför i år göra röjningsarbeten på  3,2 km av ledningsgatorna och det påbörjas i februari, närmare bestämt i vecka sex. Vi räknar med att arbetet ska vara klart under vecka sju.

All högväxande vegetation kommer att röjas, medan lågväxande lämnas kvar. I trädgårdar tar vi hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd mm. Dock prioriteras alltid drifts- och personsäkerhet.

Fällda träd och buskar tillhör markägaren, som får ta hand om detta efter eget önskemål.

Här kommer vi att röja

I år kommer vi röja i trakterna av Kattvik och Hov, ute på Bjärehalvön – se karta nedan.

Har du frågor?

Har du som markägare särskilda önskemål eller synpunkter beträffande kommande röjning, ber vi dig ta kontakt med oss på kundservice@bjarekraft.se eller tel nr 0431-44 99 00.

Karta över var Bjäre Kraft röjer ledningsgator under vecka 6 och 7 år 2020.

 

 


Publicerat den 20 januari, 2020

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!