Röjning av ledningsgator på gång

Det mesta av vårt elnät är numera nedgrävt och ligger fint under jord och är skyddat från väder, vind och växtlighet. Men vi har fortfarande knappt 10 mil elkabel på stolpar och kring dessa måste vi av säkerhetsskäl hålla gallrat och snyggt. Därför behöver vi emellanåt röja i ledningsgator, så att vi i möjligaste mån hindrar avbrott och olyckor på grund av träd och annan vegetation.

För att trygga leveranssäkerheten på våra luftledningar kommer vi därför i år göra röjningsarbeten på 51 km av ledningsgatorna och det påbörjas i vecka 6. Vi räknar med att arbetet ska vara klart under vecka 10.

All högväxande vegetation kommer att röjas, medan lågväxande lämnas kvar. I trädgårdar tar vi hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd mm. Dock prioriteras alltid drifts- och personsäkerhet.

Fällda träd och buskar tillhör markägaren, som får ta hand om detta efter eget önskemål.

Här kommer vi att röja

Vi kommer att röja söderut från Grevie: Krogstorp, Böskestorp, Önnarp, Bokesliden, Ljungbyholm, Södra Karstorp, Vantinge, Vejbyslätt och Vejby. Vidare kommer vi jobba oss från Grevie mot nordöst: Nötte Backar, Dala, Sinarp, Häljarp, Karstorp och Båstad. Från Grevie mot Torekov blir det röjt Hålarp, Öllöv, Glimminge, Möllhult, Slättaröd och Torekov (se karta nedan)

Det kommer också att röjas inne i orterna Förslöv, Grevie och Båstad och andra mindre områden kring Ranarp, Tockarp, Grevie Kyrkby, Lilla Nötte, Salomonhög, Tarravägen, Erikstorpsvägen och Smårydsvägen. Dessa är inte utmärkta på kartan, då det är så korta sträckor.

Av de 51 km luftledningar som vi röjer kring är 4,3 km i Ängelholms kommun och övriga ligger i Båstads kommun.

Har du frågor?

Har du som markägare särskilda önskemål eller synpunkter beträffande kommande röjning, ber vi dig ta kontakt med oss på kundservice@bjarekraft.se eller tel nr 0431-44 99 00.

Karta över var Bjäre Kraft röjer ledningsgator.

 

 


Publicerat den 30 januari, 2019

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!