Skåne står inför elbrist

Vi använder allt mer el och på flera håll i landet, däribland Malmö, kan det uppstå problem t ex när företag vill etablera sig eller utöka. De kan helt enkelt få ett nej, då deras satsning skulle orsaka elbrist.

Det är egentligen inte el det är brist på, men mycket av elen produceras i norr och måste transporteras till oss i söder och det är i stamnätet det idag finns brister. När vi är många som vill använda allt större mängd el samtidigt behövs en högre effekt i ledningarna för att all el som efterfrågas ska kunna komma fram. Det är alltså inte energin i sig som är problemet utan effekten – att vi gör av med mycket el samtidigt.

Håkan Eriksson, koncern-VD Bjäre Kraft
Håkan Eriksson, koncern-vd på Bjäre Kraft… några dagar till.

– Detta är ett förhållande som har varit känt i branschen länge, men som nu aktualiseras när många klimatmål ska lösas genom att konvertera till el, berättar Håkan Eriksson, koncern-vd på Bjäre Kraft några dagar till.

Allt fler föremål drivs med el, t ex växer antalet eldrivna personbilar och eldrivna bussar och lastbilar är på gång.

Det finns inga flaskhalsar i Bjäre Krafts elnät idag, men det kan komma i framtiden. Vi har redan restriktioner från regionnätet (E.ON) att hålla oss till.

– Om vi idag får en förfrågan från t ex en ny verksamhet och det efterfrågas ett effektuttag på över 1000 kilowatt (kw) måste vi fråga E.ON om vi kan godkänna den. Och om du tänker att en hårfön drar 2,2 kw kan du förstå att 1000 kw inte är mycket i större sammanhang, säger Håkan Eriksson.

Som en följd till problemen har regeringen gjort en utredning och nu meddelar energiminister Anders Ygeman (S) att de vill göra det enklare och snabbare att få tillstånd att bygga nya elnät. Samtidigt är det viktigt att öka den småskaliga elproduktionen i hela landet för att elen inte ska behöva flyttas så stora sträckor.


Publicerat den 12 juni, 2019

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!