Våra olika typer av

Elprisavtal

Bjäre Kraft har ett utbud av olika elhandelsavtal till både rörligt och fast pris med olika avtalsperioder.

Osäker på elpriset på kort sikt?

Utan risk i ett år

Perfekt för dig som vill slippa engagera dig i elmarknaden under ett helt år! Fast pris innebär att du har ett och samma pris under hela avtalsperioden. När avtalstiden går ut får du automatiskt ett nytt erbjudande från oss. Givetvis alltid med 100 % miljövänlig el producerad av Bjäre Kraft.

Elpris: 35,82 öre/kWh
Skatt: 29,50 öre/kWh
Moms: 16,33 öre/kWh
Totalt elpris: 81,65 öre/kWh
Fast avgift: 360,00 kr/år
Jmfpris 2000 kWh: 99,65 öre/kWh
Jmfpris 5000 kW: 88,85 öre/kWh
Jmfpris 20 000 kWh: 83,45 öre/kWh

Säkrare på lång sikt?

Utan risk i tre år

Perfekt för dig som vill slippa engagera dig i elmarknaden och värdesätter långsiktig trygghet. Du har ett och samma pris under hela avtalsperioden. När avtalstiden går ut får du automatiskt ett nytt erbjudande från oss. Stabilt, tryggt och långsiktigt – alltid 100 % miljövänlig el från Bjäre Krafts vindkraftverk.

Elpris: 34,01 öre/kWh
Skatt: 29,50 öre/kWh
Moms: 15,88 öre/kWh
Totalt elpris: 79,38 öre/kWh
Fast avgift: 360,00 kr/år
Jmfpris 2000 kWh: 97,38 öre/kWh
Jmfpris 5000 kWh: 86,58 öre/kWh
Jmfpris 20 000 kWh: 81,18 öre/kWh

Ännu tryggare?

Utan risk i fem år

Om du vill känna dig trygg ännu längre så erbjuder vi denna avtalsperiod. Du har ett och samma pris under hela avtalsperioden. När avtalstiden går ut får du automatiskt ett nytt erbjudande från oss. Ännu stabilare, ännu tryggare och 100 % egenproducerad vindkraftsel från Bjäre Kraft

Elpris: 35,24 öre/kWh
Skatt: 29,50 öre/kWh
Moms: 16,19 öre/kWh
Totalt elpris: 80,93 öre/kWh
Fast avgift: 360,00 kr/år
Jmfpris 2000 kWh: 98,93 öre/kWh
Jmfpris 5000 kWh: 88,13 öre/kWh
Jmfpris 20 000 kWh: 82,73 öre/kWh

Populärast just nu!

Ett pris som följer marknadens svängningar och ger flexibilitet

Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden. Det är oftast långsiktigt lönsamt och har historiskt sett gett det bästa priset över tid.

Elpris: 34,33 öre/kWh*
Skatt: 29,50 öre/kWh
Moms: 15,96 öre/kWh
Totalt elpris: 79,79 öre/kWh
Fast avgift: 360,00 kr/år
Jmfpris 2000 kWh: 97,79 öre/kWh
Jmfpris 5000 kWh: 86,99 öre/kWh
Jmfpris 20 000 kWh: 81,59 öre/kWh

*Föregående månads pris. Det rörliga priset anpassas månadsvis till den aktuella kursen på elmarknaden.

Vi skinnar dig inte!

Ett anvisat pris som är det samma som ett rörligt pris

Bjäre Kraft har valt att ha samma anvisningspris som vårt rörliga pris. Detta för att vi tror på att nöjda kunder är trygga kunder!


Elpris: Se det rörliga priset
Skatt:Se det rörliga priset
Moms: Se det rörliga priset
Totalt elpris: Se det rörliga priset
Fast avgift: 360,00 kr/år
Jmfpris 2000 kWh:Se rörliga priset
Jmfpris 5000 kWh: Se rörliga priset
Jmfpris 20 000 kWh:Se rörliga priset

Beställning elavtal

Härmed beställer jag följande elhandelstjänst:

 • Välj avtal genom att kryssa i någon av ovanstående rutor:
  ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA VILLKOR:
  - Bjäre Kraft allmänna villkor för Elhandel
  - Bjäre Kraft särskilda villkor för Elhandel
  - Bjäre Kraft särskilda villkor för anvisade Elhandelskunder

  Dessa villkor hittas på www.bjare.kraft.se/privat

  ÖVRIGA PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR:
  BJÄRE KRAFT RÖRLIGT PRIS: Det rörliga elpriset per kWh för schablonavräknad leverans fastställs i efterhand varje månad och beräknas som ett volymvägt medelpris av Bjäre Krafts pris för fysisk kraft för aktuellt elområde för respektive Uttagspunkt samt elcertifikatavgift.

  BJÄRE KRAFT TIMMA: Det rörliga elpriset per kWh för timmätt leverans fastställs i efterhand varje månad och beräknas som ett, utifrån kunds timvisa förbrukning, medelpris av Bjäre Krafts pris för fysisk kraft för aktuellt elområde för respektive Uttagspunkt samt elcertifikatavgift.

  BJÄRE KRAFT FAST PRIS: Avtalat elpris för aktuellt elområde för respektive Uttagspunkt och årsavgift är fast under överenskommen avtalsperiod.

  BJÄRE KRAFT ANVISNINGSPRIS: Samma produktspecifika villkor som för Bjäre Kraft Rörligt Pris.

  BJÄRE KRAFT SÄSONGSPRIS: Produktspecifika villkor för Bjäre Kraft Fast Pris och Bjäre Kraft Rörligt Pris gäller.

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!