Avgifter för överföring av el

Från och med 1 mars 2019 gäller följande avgifter för våra kunder med lågspänningsabonnemang. Vill du se priserna till och med 28 februari, hittar du dem längre ned på sidan.

Hushållstariff 01

Nätabonnent- klass Huvudsäkring [A] Fast avgift exkl. moms [kr/mån] Fast avgift inkl. moms [kr/mån] Elöverföring
exkl. moms [öre/kWh]
Elöverföring
inkl. moms [öre/kWh]
0 16 lägenhet 93 116 9,3 11,63
1 16 213 266 9,3 11,63
2 20 339 423 9,3 11,63
3 25 476 594 9,3 11,63
4 35 777 971 9,3 11,63
5 50 1 190 1 488 9,3 11,63
6 63 1 657 2 071 9,3 11,63
7 80 2 151 2 688 9,3 11,63
8 100 2 822 3 527 9,3 11,63
9 125 3 658 4 572 9,3 11,63
10 160 4 817 6 021 9,3 11,63
11 200 5 921 7 401 9,3 11,63

Har du frågor kan du kontakta Kundservice på telefonnummer 0431-44 99 00.

Avgifter till Elsäkerhetsverket, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift debiteras separat på nätfakturan. Mervärdesskatt 25 %

Avgifter för överföring av el till och med 2019-02-28

Till och med 28 februari 2019 gäller följande avgifter för våra kunder med lågspänningsabonnemang. 

Hushållstariff 01

Nätabonnent- klass Huvudsäkring [A] Fast avgift exkl. moms [kr/mån] Fast avgift inkl. moms [kr/mån] Elöverföring
exkl. moms [öre/kWh]
Elöverföring
inkl. moms [öre/kWh]
0 16 lägenhet 84 105 9,3 11,63
1 16 192 240 9,3 11,63
2 20 305 381 9,3 11,63
3 25 428* 535 9,3 11,63
4 35 700 875 9,3 11,63
5 50 1 072 1 340 9,3 11,63
6 63 1 492* 1 865 9,3 11,63
7 80 1 938 2 423 9,3 11,63
8 100 2 542* 3 178 9,3 11,63
9 125 3 295* 4 119 9,3 11,63
10 160 4 340 5 425 9,3 11,63
11 200 5 334 6 668 9,3 11,63
Har du frågor kan du kontakta Kundservice på telefonnummer 0431-44 99 00.

Avgifter till Elsäkerhetsverket, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift debiteras separat på nätfakturan. Mervärdesskatt 25 %

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!