Avgifter för överföring av el

Från och med 1 mars 2018 gäller följande avgifter för våra kunder med lågspänningsabonnemang. 

Hushållstariff 01

Nätabonnent- klass Huvudsäkring [A] Fast avgift exkl. moms [kr/år] Fast avgift inkl. moms [kr/år] Elöverföring
exkl. moms [öre/kWh]
Elöverföring
inkl. moms [öre/kWh]
0 16 lägenhet 1 007 1 259 9,3 11,63
1 16 2 300 2 875 9,3 11,63
2 20 3 662 4 578 9,3 11,63
3 25 5 141 6 426 9,3 11,63
4 35 8 399 10 498 9,3 11,63
5 50 12 869 16 086 9,3 11,63
6 63 17 909 22 386 9,3 11,63
7 80 23 251 29 064 9,3 11,63
8 100 30 507 38 133 9,3 11,63
9 125 39 544 49 430 9,3 11,63
10 160 52 078 65 097 9,3 11,63
11 200 64 005 80 007 9,3 11,63

Elvärmetariff 02

Nätabonnent- klass Huvudsäkring [A] Fast avgift exkl. moms [kr/år] Fast avgift inkl. moms [kr/år] Elöverföring
exkl. moms [öre/kWh]
Elöverföring
inkl. moms [öre/kWh]
1 16 3 963 4 953 4,6 5,75
2 20 5 744 7 180 4,6 5,75
3 25 7 737 9 671 4,6 5,75
4 35 12 044 15 054 4,6 5,75
5 50 18 071 22 589 4,6 5,75
6 63 24 459 30 574 4,6 5,75
7 80 31 578 39 473 4,6 5,75
8 100 40 864 51 079 4,6 5,75
9 125 52 555 65 694 4,6 5,75
10 160 68 723 85 904 4,6 5,75
11 200 84 793 105 991 4,6 5,75

Har du frågor kan du kontakta Kundservice på telefonnummer 0431-44 99 00.

Avgifter till Elsäkerhetsverket, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift debiteras separat på nätfakturan. Mervärdesskatt 25 %

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!