Bjäre Kraft och vindkraft

Vindkraft är en förnybar och i det närmaste en helt ren energikälla.

Vindkraften kräver inget bränsle, den ger inget utsläpp och lämnar inte efter sig miljöstörande avfall efter avslutad drift. Vindkraft är den förnybara energikällan som ökar mest i världen och Bjäre Kraft är med i detta arbete.

Sedan 1988 har Bjäre Kraft elproduktion från vindkraft. Vi äger, helt eller delvis, tretton stycken vindkraftverk i Sverige, från Sönnertorp i söder till Kalix i norr. Fler är dessutom på gång!

 

Bjäre Kraft Energi AB

Affärsidén är att med produktion från vindkraft täcka våra elnätförluster i första hand, men även att kunna erbjuda andelsägande på sikt, först och främst till våra medlemmar.

Genom Bjäre Kraft Energi AB, som är helägt av Bjäre Kraft ekonomisk förening, äger vi 33% av Kalix vindkraft AB. De sju vindkraftverken finns i Axelvik, i Kalix kommun.

Bjäre Krafts vindkraftverks samlade produktion beräknas till ca 38 000 MWh miljövänlig el per år. Det motsvarar uppvärmningen av ca 2 500 villor i Sverige. Strömmen som produceras köps av Bixia.

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!