Bjäre Kraft och vindkraft

Vindkraft är en förnybar och i det närmaste en helt ren energikälla. Den kräver inget bränsle, den ger inget utsläpp och lämnar inte efter sig miljöstörande avfall efter avslutad drift. Vindkraft är den förnybara energikällan som ökar mest i världen och Bjäre Kraft är med i detta arbete.

Vindkraft – produktion

två vindkraftverk fält rapsfält skåne vindkraft
Bjäre Krafts två vindkraftverk i Rågåkra, Höganäs kommun.

Sedan 1988 har Bjäre Kraft elproduktion från vindkraft. Vi äger, helt eller delvis, sex stycken vindkraftverk, som alla finns runt om i Sverige.

Bjäre Krafts vindkraftverks samlade produktion beräknas till ca 38 000 MWh miljövänlig el per år. Det motsvarar uppvärmningen av ca 2 500 villor i Sverige.

Elhandel – 100 % från vind, sol och vatten

Hösten 2016 började Bjäre Kraft med elhandel i egen regi och under 2017 kom vi igång ordentligt. Vi säljer el enbart från förnybara energikällor.

Du kan välja avtal med rörligt pris eller att binda priset i ett, tre eller fem år.

 

Beställ 100 % förnybar el

 

 

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!