Bjäre Kraft och vindkraft

Vindkraft är en förnybar och i det närmaste en helt ren energikälla.

Vindkraften kräver inget bränsle, den ger inget utsläpp och lämnar inte efter sig miljöstörande avfall efter avslutad drift. Vindkraft är den förnybara energikällan som ökar mest i världen och Bjäre Kraft är med i detta arbete.

Sedan 1988 har Bjäre Kraft elproduktion från vindkraft. Vi äger, helt eller delvis, sex stycken vindkraftverk, som alla finns i Sverige.

 

Bjäre Kraft Energi AB

Affärsidén är att med produktion från vindkraft täcka våra elnätförluster i första hand, men även att kunna erbjuda andelsägande på sikt, först och främst till våra medlemmar.

Bjäre Krafts vindkraftverks samlade produktion beräknas till ca 38 000 MWh miljövänlig el per år. Det motsvarar uppvärmningen av ca 2 500 villor i Sverige.

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!