Svenskarna och internet

Varje år gör Internetstiftelsen en stor undersökning av svenska folkets internetvanor som resulterar i rapporten ”Svenskarna och internet”. Bland annat kan de berätta att de allra flesta använder internet, fiberuppkoppling blir vanligare och vi att använder allt fler uppkopplade saker.

Svenskarnas tillgång till internet

I år anger 98 procent av svenskarna att de har tillgång till internet i hushållet. Det är på samma nivå som föregående år (98%) och den höga andelen indikerar att vi är på väg att uppnå regeringens mål ”Sverige helt uppkopplat år 2025 – en bredbandsstrategi”. För tio år sedan var endast 81 procent av hushållen uppkopplade och för tjugo år sedan (1999) hade bara 30 procent av hushållen tillgång till internet.

Fiber allt vanligare

Det som sticker ut i årets rapport är att tillgången till fiber ökar i hushållen, i synnerhet på landsbygden och det efter en avmattning föregående år.

Tillgången till fiber i de svenska hushållen ökar igen (57%) efter en lugnare tillväxt mellan 2017 (48%) till 2018 (50%). Ökningen av tillgång till fiber sker i synnerhet på landsbygden men även till viss del i städerna.

Diagram som visar svenskarnas tillgång till internet 2019

 

ADSL, det vill säga internet via det gamla kopparnätet för telefoni, fortsätter att minska. År 2010 var ADSL den i särklass vanligaste internetuppkopplingen, då 42 procent bodde i ett hushåll med internet via ADSL. Förra året var siffran 13 procent, i år har den sjunkit till 10 procent.

Cirka 1 av 10 hushåll kopplar fortfarande upp sig via kabel-tv.

Fiber till landsbygden

Tillgången till fiber har ökat markant på svenska landsbygden det senaste året. År 2018 hade 43 procent av hushållen tillgång till fiber medan 55 procent anger i år att de har det.

Enheter och uppkopplade prylar

Dator vs mobilen

Nästan alla använder internet någon gång via dator (96%) eller mobil (95%). På daglig basis används däremot mobilen (87%) oftare än datorn (67%). Trenden över de senaste åren ser ut att vara att datoranvändandet minskar till förmån för mobilen.

Uppkopplade prylar

I år anger mer än hälften (54%) att de har någon uppkopplad sak (IoT – Internet of Things), som till exempel klockor, kylskåp och bilar. Förra året, första gången denna företeelse mättes, var motsvarande siffra 50 procent.

Diagram över hur mycket saker svenskarna har uppkopplade mot internet 2019

Det finns en okunskap kring om man har några uppkopplade saker hemma och sannolikt kring vad begreppet ”uppkopplad sak” innebär, för liksom föregående år anger 7 procent att de inte vet om de har något dylikt i sitt hushåll.

Det är signifikant fler yngre 16–45 år, drygt 60 procent, som anger att de har uppkopplade saker i sina hushåll. Likaså är det fler män (57%) än kvinnor (50%) som använder sig av ”Internet of Things”.

Nytt i årets ”Svenskarna och internet” är bland annat en kartläggning av hur många som har en uppkopplad högtalare och elektroniska lås i hemmet.

I år är första året som frågan ställs om innehav av en uppkopplad högtalare som går att styra med rösten, som till exempel Google Home eller Amazon Echo. Hela 5 procent av befolkningen anger att de har en sådan.

Frågan om innehav av elektroniskt lås i hemmet ställs för första gången i år. Hela 7 procent av befolkningen anger att de har ett sådant.

 

Källa: Internetstiftelsen. Här hittar du hela rapporten.

 


Publicerat den 17 oktober, 2019

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!