Vindkraft och vattenkraft har ökat – Sveriges elbalans för halva året

Nu lämnar vi första halvåret av 2020 bakom oss och statistiken över elbalansen visar en fortsatt ökning av vindkraften. Något som också visar en ökning från förra året är nettoexporten av svensk el. Nedan ser du statistik om elproduktionen.

 

Ökning av vattenkraft och vinkraft

En ökning har skett gällande vindkraft och vattenkraft, där vindkraften har ökat med över 40 procent och vattenkraften med dryga 10 procent. Fortsätter vindkraften att öka eller bibehållas på denna nivå över resten av året har vi möjligheter att nå över 20 TWh (Terawattimmar = miljader kilowattimmar, kWh) vilket skulle betyda ett nytt årsrekord för vindkraften.

Genom bra tillrinningar och produktion hittills i år jämfört mot de senaste fem åren har bidragit till den ökning vi se hos vattenkraft idag. De svenska magasinens fyllnadsgrad ligger nu strax över medelvärdet.

 

Kärnkraft och värmekraft har minskat

Om vi istället kollar på kärn- och värmekraft så har båda gått ner första halvåret jämfört med förra året. Kärnkraften har en reaktor mindre i år då Ringhals 2 stängde vid årsskiftet. Som en följd av generellt mycket låga elpriser framför allt den senaste tiden har flera reaktorer stängts av tillfälligt, alternativt körts på reducerad effekt, vilket minskat produktionen från kärnkraften. De låga elpriserna har även påverkat värmekraften där produktionen helt enkelt har minskat på grund av en kombination av lägre värmebehov och dålig lönsamhet vid låga priser.

 

När sex månader har gått, dvs januari 2020- juni 2020, ser elbalansen ut på följande sätt:

Vi jämför elbalansen med förra året vid samma tidpunkt:

 

Vår elanvändning – förnyelsebara bränslen ökar

Om vi jämför mot föregående år är elanvändningen nästintill densamma. Trots en varm vinter och Coronaepidemin ligger den temperaturkorrigerade elanvändningen på 76,4 TWh, vilket är strax över förra årets värde på 75,7 TWh. När det gäller innehållet av förnybart i bränslen för elproduktion så finns värden till och med maj månad. Mellan januari och maj var de använda bränslena till 87 procent förnybara. Förra året i maj var den siffran 78 procent. Det är en tydlig ökning, vilket till största del beror på den varma vintern.

 

En sammanfattande bild av halvårsläget. De mörkare staplarna visa 2020 och de ljusare 2019 vid respektive område:

Källa: Energiföretagen


Publicerat den 13 augusti, 2020

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!