Trafikverkets regler ska snabba på vår bredbandsutbyggnad… så småningom

För att påskynda bredbandsutbyggnaden på landsbygden har Trafikverket infört tillfälliga regler. De nya bestämmelserna gör det möjligt att lägga bredband på fler platser i vägområdet vid mindre vägar. Reglerna gäller ärenden inskickade in till Trafikverket efter 1 april 2019.

Fiberutbyggnad pågår runt om i landet, men ofta tar det längre tid än beräknat. En anledning till att utbygganden fördröjs är Trafikverkets långa hanteringstider. Därför har de nu infört tillfälliga bestämmelser som ska påskynda bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

– Ibland saknar lågtrafikerade vägar ytterslänt och släntfot, och det är där som Trafikverket normalt vill att ledningar grävs ner, säger Annika Jokela på Trafikverket. För att underlätta för utbyggnaden av bredband, öppnar vi därför upp för fler alternativa anläggningsplatser av bredband längs vägen.

Trafikverket menar att deras handläggningstider för ledningsärenden har kortats ner rejält, sedan de nya reglerna har införts. Bjäre Kraft har märkt av de kortare handläggningstiderna vilket är en förutsättning för att hålla ledtiderna nere för fiberutbyggnaden på landsbygden.

Vi på Bjäre Kraft har dock inte märkt mycket av de nya tillfälliga reglerna, då de gäller för ärenden inskickade efter den 1 april i år. De allra flesta av våra ärenden skickades innan dess. Vår starka förhoppning är dock att de nya reglerna kommer underlätta framtida ärenden hos Trafikverket och därmed underlätta utbyggnaden av landsbygdsområden.

teckning, beskrivning, vägområden, sidomåroden för vägar
Källa: trafikverket.se

Publicerat den 28 maj, 2019

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!