Utdrag av personliga uppgifter

Privatpersoner har rätt att få information om vilken data vi behandlar om dem. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

Vill du utöva dina rättigheter ska du skicka begäran till:

Bjäre Kraft ekonomisk förening
Box 1054
269 21 Båstad

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en 30 antal dagar från det att ansökan inkommit till oss. Har du frågor, tveka inte kontakta vår Kundservice på tel nr 0431-44 99 00 eller e-post kundservice@bjarekraft.se

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!