År 2015 var utan tvekan ett mycket aktivt och spännande år med bland annat framtagande av ny affärsplan, försäljning av vår andel i elhandelsbolaget Bixia, accelererande fiberutbyggnad och inte minst två nya vindkraftverk. Under året omsatte Bjäre Kraft-koncernen 190 miljoner kronor och uppnådde ett resultat på 41 miljoner kronor före skatt. Vi är mer än nöjda med detta resultat, som gör att vi kan fortsätta hålla en hög nivå på vårt elnät och i rask takt bygga ut fiber i vårt utökade verksamhetsområde.

Ny affärsplan
Under året har vi arbetat med en ny affärsplan, såväl styrelse, ledningsgrupp som personal. Vårt mål är att stärka vår närvaro i nordvästra Skåne och att de kommande fem åren hålla en fortsatt hög utbyggnadstakt. Vårt fokus kommer därför omfatta de fyra kommunerna: Båstad, Ängelholm, Åstorp och Klippan.

Reglerperioder av elnätsavgifter
Varje elnätsföretag i Sverige har koncession för eldistribution i sin region, det vill säga ensamrätt på att transportera el. På så sätt får vi naturligt monopol och för att styra upp detta reglerar Energimarknadsinspektionen (Ei) vår verksamhet. Ei reglerar på förhand hur mycket varje elnätsbolag får ta betalt av sina kunder för transporten av elen och ser i övrigt till att vi ger kunderna en långsiktig leveranssäkerhet, så den svenska elförsörjningen är tryggad.

Med 2015 tog en fyra år lång reglerperiod slut och från 2016 tar en ny fyraårsperiod vid. Inför en ny period ger nätbolagen förslag på avgiftsnivåer och det är glädjande att Ei delar vår uppfattning och anser våra föreslagna tariffer skäliga. Bjäre Kraft har elnätsavgifter som ligger lägre än de flesta andra elnätsbolag, vilket är glädjande och kommer våra kunder till nytta.

Försäljning Bixia
Den 28 december 2015 sålde vi våra aktier i elhandelsbolaget Bixia AB. Efter fem år som delägare är det dags att gå vidare och göra förändringar. Därför har vi sålt vår andel av Bixia till kvarvarande delägare, men kommer att fortsätta samarbetet med Bixia på några områden. De kommer anlita vår kundservice ytterligare en tid och det blir en fortsättning på försäljningen av vår egenproducerade el till Bixia. Dessutom har vi gemensamma projekt angående förnyelsebar energi; Vi kommer t ex fortsätta vara delägare i Bixia ProWin.

Fiberutbyggnad i snabb takt
Bjäre Kraft fortsätter att utvecklas positivt med en hög utbyggnadstakt främst på fibersidan där vi under 2015 slog nytt rekord med över 5 200 färdigställda fiberanslutningar. Arbetet sker dessutom med god lönsamhet vilket är viktigt så att vi kan fortsätta att utveckla och bygga ut. Att vi är medlemsägda innebär att alla vinster återinvesteras och att vi tillsammans med våra kunder skapar nät med hög tillgänglighet som möter framtidens behov.

Under 2015 togs beslutet att vi utökar vårt verksamhetsområde för bredband att även gälla Klippans kommun. Mitt i sommaren köpte vi Tele 2:s fibernät i orterna Klippan, Östra Ljungby, Stidsvig och Ljungbyhed, samt förbindelsenät mellan dessa orter. Detta kommer att bli en viktig plattform att bygga vidare på och utveckla fibernätet inom Klippans kommun.

Två nya vindkraftverk
Under verksamhetsåret invigde vi två nya vindkraftverk på Kullahalvön. Dessa verk har överträffat våra förväntningar avseende produktion och dessa kommer vi få stor glädje av i framtiden. Dock är ersättningen för elproduktion låg för närvarande och förväntas så vara ett antal år, så därför kommer vi att göra en nedskrivning av två av våra verk som är byggda med andra förutsättningar.

Vi är uppe i den produktionsnivå , ca 43 GWh, som vi satte som mål att nå 2020, vilket motsvarar ca 20% av det vi transporterar i vårt nät. Detta innebär att jag inte ser att vi gör några ytterligare investeringar under 2016 och 2017 i ny vindkraftsproduktion. Ett annat område som är intressant är solcellsmarknaden, där teknisk utveckling och prisutveckling ständigt blir bättre och bättre. Här följer vi utvecklingen.

Vad väntar framöver?
Den positiva utvecklingen har gjort att vi har vuxit ur våra lokaler och beslut togs under hösten att söka nya lokaler som fyller dagens behov och där vi kan fortsätta att utveckla Bjäre Kraft. Det är inte bestämt var vi kommer att vara, men det behöver vara lätt att komma till oss, så goda kommunikationer är viktiga.

I april i år fick vi ett glädjande besked från Länsstyrelsen. De beviljar oss stöd för att bygga ut fiber på landsbygden. Totalt rör det sig om drygt 1 700 hushåll och företag i kommunerna Båstad, Ängelholm och Klippan, som får chansen att ansluta sig. Projektet kommer kosta 129 miljoner kronor, varav 77 miljoner är stöd och utbyggnaden ska vara slutförd senast år 2020.

En annan trevlig nyhet är att vi utökar vår verksamhet med elhandel. Från första oktober i år kommer vi kunna sälja el till våra kunder och det blir 100 % egenproducerad vindkraft!


Publicerat den 25 maj, 2016

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!