Vd Håkan Eriksson summerar 2018

År 2018 blev ett år då flera förändringar påbörjades och slutfördes. Efter några år med ombyggnad blev vårt arbete klart på mottagningsstation i Grevie. Nu har vi dubbel matning ut till våra fördelningsstationer och ett ännu säkrare elnät. I november flyttade vi från vårt trångbodda huvudkontor i Västra Karup till en nybyggd anläggning i Förslöv. Men under året har vi också gjort ett stort strategiarbete, som ska vägleda oss i arbetet flera år framöver. Bland annat har ett nytt satsningsområde tagits fram – småskalig elproduktion.

Håkan Eriksson, vd för Bjäre Kraft, utanför nya kontoret i Förslöv.Bjäre Kraft koncern har åter haft ett gott år med ett tillfredsställande resultat. Moderföreningen och Bjäre Kraft Bredband AB har minskat sitt resultat i takt med att utbyggnaden av fiber börjar avta. Glädjande är dock att Bjäre Kraft Energi AB har ett bra resultat efter ett antal magra år. Vi har även under det gångna året gjort stora investeringar i fiber- och elnät, vilket frestar på kassaflödet.

Fortsatt fokus på fibernätet

Liksom tidigare år har vi under 2018 haft stort fokus på utbyggnad av vårt fibernät. Arbetet har gått i snabb takt och nu börjar vi se slutet på utbyggnaden, men ännu har vi några år kvar innan alla i vårt verksamhetsområde har möjlighet till fiber. Under 2018 byggde vi 3 537 stycken fiberanslutningar i kommunerna Båstad, Ängelholm, Klippan och Åstorp. Totalt har vi nu byggt 29 699 fiberanslutningar!

Strategi för framtiden

Vi har under verksamhetsåret arbetat med ett omfattande strategiarbete. Arbetet initierades i våras då ledningen tillsammans med styrelsen startade upp ett arbete som vi gör tillsammans med all personal. Vi har tagit fram ett arbetssätt som bättre rustar oss för att möta de snabba förändringar som sker i de branscher vi verkar i och som kommer att ske än snabbare i framtiden. Vi har kommit fram till en strategi och har utvecklat en organisation där alla vet vart vi ska. Men vi vet också att vi längs vägen kan justera och anpassa arbetet om det behövs, för att kunna fortsätta i den utstakade riktningen. Jag vill tacka alla på Bjäre Kraft som samtliga har deltagit i detta utvecklingsarbete med ett stort engagemang. Jag är övertygad att detta kommer att bära frukt och utveckla Bjäre Kraft nu och i framtiden.

Livet efter fiberutbyggnaden

Gård Vejby Bjäre solceller garagetak.
Pilotprojekt med solceller på garage i Vejby.

Vi har identifierad ett antal satsningsområden och ett av dessa är småskalig elproduktion. Vi har byggt ett antal anläggningar och då märkt att våra kunder har ett stort intresse för solceller och ett behov av att få hjälp att hitta rätt när det gäller utrustning, anslutningsarbete men även tillståndsansökningar.  Därför blir ett av våra nya satsningsområden småskalig elproduktion och först ut blir solceller. Under våren kommer vi ta fram och erbjuda en helhetslösning då vi hjälper kunden hela vägen, från ansökningar till uppsatta paneler och inköp av överskottsproduktion.

Ett annat satsningsområde som vi ser stora möjligheterna med är trådlösa nät, som vi tänker ska bli ett viktigt komplement till vårt fibernät. LoRa är en teknik för överföring av information, mätdata med mera. Till skillnad från många andra trådlösa nät har LoRa avsevärt lägre överföringshastigheter och data skickas inte realtid. Fördelar är t ex låga kostnader, lång räckvidd och lång batteritid för utrustningen. Under 2018 har vi byggt upp ett nät med stationer, så vi nu har bastäckning i alla kommuner i vårt verksamhetsområde. Till dessa kan sedan sensorer och annan utrustning anslutas och vi har flera pilotprojekt för att hitta bra användningsområden. Dessutom håller vi på och utvärderar plattformar som ska hantera och analysera data som sensorerna förmedlar.

Vi tittar också på laddinfrastruktur för elfordon där våra kunder efterfrågar en laddutrustning som fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Bjäre Kraft Energi har haft ett bra år

två vindkraftverk fält rapsfält skåne vindkraft

Vårt dotterbolag Bjäre Kraft Energi AB har i år bidragit med ett gott resultat såväl när det gäller elproduktion som elhandel. Vi äger idag sex vindkraftsverk som finns runt om i Sverige och efter att i många år ha gått med ansträngt resultat blir 2018 ett riktigt bra år för vindkraften. Hösten 2016 startade vi upp elhandel i egen regi och vi har en god tillströmning av nya kunder. Vid 2018 slut hade vi 4 500 kunder. Det är tydligt att våra kunder vill ha ett lokalt alternativ även för elhandeln.

Ombyggnad av mottagarstationen klar

Under året har omfattande arbeten skett på vår elanläggning. Vi lägger stora resurser på att säkra vårt elnät och det är roligt att det ger resultat i få och korta avbrott och det visar sig också i energimarknadsinspektionens felrapporter. På vår mottagningsstation i Grevie har vi idag två oberoende matningar till våra fem fördelningsstationer. Det innebär att vid fel kan vi snabbt koppla över och få igång fördelningsstationen igen. Ett litet orosmoln är att vi bara har en fullgod regionnätlinje in till vårt koncessionsområde, men till den vintern 2021 har vår regionnätsleverantör lovat att vi skall ha en fullgod reservmatning.

Nytt huvudkontor i Förslöv

Med den expansionen som har skett de senaste åren så växte vi ur våra lokaler i Västra Karup. Vi hade en längre tid tio kontorsbaracker på gården och utrustning som borde förvaras inomhus fick stå utomhus. År 2018 bjöd därför på ett glädjeämne utöver de vanliga. I november flyttade vi vårt huvudkontor från Västra Karup till nybyggda lokaler i Förslöv. Vår nya, moderna anläggning rymmer all personal och ger oss gott om utrymme för förvaring, verkstad och maskinhall. Både byggnation och flytt gick mycket smidigt;  Fredagen den 9 november jobbade vi till klockan 16.30 på det gamla kontoret i Västra Karup, för att på måndagen klockan 08.00 ha öppet och ”business as usual” i Förslöv! Jag tror även att den nya, fina arbetsmiljön vi nu har kommer hjälper oss i vår positiva utveckling.

 

 


Publicerat den 7 mars, 2019

Nyheter från Bjäre Kraft

Prenumerera och du får veta vad som händer hos oss.

Bjäre Kraft

Hos oss samsas kraft och omtanke!

Facebook

Gilla oss på Facebook och dela till dina vänner!